Lyttevenn i barneskolen

Lyttevenner er gjerne pensjonister som finner glede i å være sammen med barn, lytte til barns lesing og hjelpe med vanskelige ord og leseforståelse. Målsettingen er også mulighet for å skape gode relasjoner mellom generasjoner.

Lyttevennprosjekt er foreløpig satt på vent grunnet korona.

2022 © Songdalen frivilligsentral