Sansehagen

Frivilligsentralen organiserer dugnad i Sansehagen ved Songdalestunet hver vår og høst. Frivillige fra Songdalen Hagelag og Lions club Greipstad bidrar. Fint samrbeid med omsorgssenteret.

Aldersgruppe: For alle

Hva er en sansehage?

Et trygt innegjerdet område:

  • Som stimulerer til både sanseopplevelser og aktivitet.
  • Som gir mulighet for gode ting å ta, føle og lukte på.
  • Som legger til rette for gjenkjennelse og erindring.
2023 © Songdalen frivilligsentral